Privacy van uw gegevens

Magic vzw zet zich in voor de privacy van gebruikers en bezoekers van www.magicvzw.be.
Gegevens van gebruikers of bezoekers worden nooit verstrekt aan derden, behalve in het geval van wettelijke verplichtingen.
Gegevens die je op www.magicvzw.be hebt achtergelaten kunnen worden gebruikt om je bezoek aan www.magicvzw.be zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Het gebruik van cookies stelt ons in staat jou beter van dienst te zijn.
De persoonsgegevens, welke je bij het gebruik van www.magicvzw.be achterlaat, kunnen intern gebruikt worden om je op de hoogte te brengen van eventuele vernieuwingen aan www.magicvzw.be, prijsvragen, foldermailing en klantonderzoek.
Dit privacy statement mag zonder bericht door Magic vzw worden gewijzigd.

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Magic vzw niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.
Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.
Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf van Magic vzw nodig.

Scroll naar boven